Skip to main content

NB. The link on the front page is incorrect. Use the link posted below.

The Buddy program is an opportunity for you to expand your horizon and experience exchange at home, and a great way to get to meet both local and international students. At the same time, the many events ESN and Buddy Bergen have in store will surely make your semester a fun and busy one! 

(for the English version, scroll further down the page)

Bli en Buddy!

Hvem kan bli Buddy?

  • Norske studenter
  • Internasjonale studenter som har bodd i Norge (helst Bergen) minst et semester
  • Andre som ikke er studenter kan bli en Buddy dersom vi godkjenner det og må sende oss en epost i forkant av registrering.

Hvorfor trenger vi Buddies?

Hvert år kommer mer enn 1000 internasjonale studenter fra hele verden til Bergen som ønsker å bli kjent med byen og den norske kulturen. Dette ønsker vi å hjelpe til med! Buddy Bergen gir DEG muligheten til bli kjent med nye, interessante mennesker og spennende kulturer. Det er også en utmerket sjanse til å være turist i egen by. I tillegg er det en fantastisk mulighet til å lære og praktisere et nytt språk. Har du lyst å bli bedre i spansk, fransk, engelsk eller kanskje kinesisk? Å ha venner i utlandet er også en fordel når du skal reise eller eventuelt selv dra på utveksling i fremtiden.

Hva forventer ESN Bergen av en Buddy?

Som en-til-en Buddy, er du i direkt kontakt med en international student. Det vil være opp til hver enkelt buddy-par å planlegge aktiviteter og når dere skal møtes. Vi forventer allikevel at du som Buddy tar initiativ til møte din internasjonale student minst fire ganger i løpet av semesteret. Samtidig har ESN og ESN Buddy mange kjekke arrangementer gjennom semesteret som du kan ta din Buddy med på! Hvis du har studert i utlandet husker du gjerne fra din egen utvekslingsopplevelse at det å bli kjent med lokale studenter kan være utfordrende. Vi oppfordrer derfor Buddiene til å introdusere sin internasjonale student til andre norske studenter.

Registrer deg til Buddy Bergen her:

NB. Husk å velg "LOCAL STUDENT" på registreringsskjemaet og riktig preferanse for antall ønsket buddyer.

 
 
 
Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt på email: [email protected].

Du kan også sjekke ut Facebook-gruppen for oppdatering og events.   

Ønsker du å ta del av det kinesiske nettverket i Bergen, kan du bli med i Chinese Corner Bergen

______________________________________________________________________________________________________________________________

Become a Buddy!

Who can be a Buddy?

  • Norwegian students.
  • International students that have lived in Norway (preferably Bergen) for at least one semester.
  • Non-students might also be accepted, but please send us an e-mail before you register.

Why do we need Buddies?

Every year more than 1000 international students from all over the world arrive in Bergen - excited to get to know the city and the Norwegian culture. Buddy Bergen offers YOU the opportunity to meet exciting new people along with interesting cultures. It's the ultimate experience of being a tourist in your own city. Moreover, what better way is there to practice or learn Chinese, Italian, English or maybe Spanish? Having a friend abroad is also an advantage when travelling, or maybe when you take the leap and become an exchange student yourself. 

What does ESN Bergen expect from their Buddies?

When you sign up to the Buddy program, you will get matched with one (or more, if you wish) international student. It will be up to both of you to plan what activities to do and when you would like to meet. However, we do expect Buddies to take the initiative to meet their international student at least four times during one semester. ESN and Buddy Bergen will also have many fun activities throughout the semester that you can bring your Buddy to! If you already had one, you might remember from your own exchange experience that getting to know the local students can be quite challenging. We therefore encourage you as a Buddy to introduce the international student to other Norwegian students.

Registration to Buddy Bergen here:

NB. Remember to pick "LOCAL STUDENT" on the registration form, and pick the right number of buddies you wish to match with.

 
 
If you have any questions, please contact us on [email protected]

Feel free to check out our Facebook group for  events!

If you want to be part of the Chinese network in Bergen, join Chinese Corner Bergen.